Obsah

Obecní vyhlášky


Obecní vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Tržní řád21.05.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení pravidel pohybu psů03.01.2013
Řád veřejného pohřebiště17.02.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů16.02.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství16.02.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného16.02.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj...16.02.2011
Vyhláška č.1/2010 - o místním poplatku z ubytovací kapacity16.12.2010
Vyhláška č. 2/2008 - kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/200516.12.2008
Vyhláška č. 1/2008 - o stanovení systému shromažďování16.12.2008
Vyhláška č. 2/2006 - o poplatku za komunální odpad16.12.2008
Vyhláška č. 2/2005 - o společných školských obvodech16.12.2008
Vyhláška č. 1/2005 - o místním poplatku za komunální odpad16.12.2008
Vyhláška č. 4/2004 - o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy16.12.2008
Vyhláška č. 2/2004 - o požární ochraně16.12.2008
Vyhláška č.1/2003 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru - úprava16.12.2008
Vyhláška č.1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů16.12.2008
Vyhláška č.1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem16.12.2008