Obsah

Zpět

Kotlíková dotace - podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech

PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY

Vyhlášení 3. Výzvy se předpokládá v září 2017.

 

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?

Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 2017.

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

 

CO BUDE PODPOROVÁNO?

Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/).

 

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.

Podpořené zdroje a maximální výše dotace:

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu            ~ 75 tis. Kč
 • Plynový kondenzační kotel               ~ 95 tis. Kč
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním                                                   ~ 100 tis Kč
 • Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla                                        ~ 120 tis. Kč
 • Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.

 

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?

Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již
od 15. 7. 2015.

 

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?

 • Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna            (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
 • na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu
  za kotel spalující uhlí a biomasu;
 • na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 • na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;
 • na přestavbu stávajícího kotle;
 • na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
 • je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
 • dochází-li k převodu práv k nemovitosti;
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
  u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.

 

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?

 • Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
 • Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Zajistit doklad o kontrole technického stavu

 původního kotle.

 • Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

 

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?

Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy budou uveřejněny současně s vyhlášením
3. Výzvy kraje na jeho webových stránkách, příp. budou v papírové formě k vyzvednutí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE?

Po vyhlášení 3. Výzvy na webových stránkách Ústeckého kraje

http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

 

KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.

Kontaktní osoby:

Ing. Jiří Miler                                         475 657 339

            miler.j@kr-ustecky.cz   

Ing. Michaela Bartošová                       475 657 279

            bartosova.m@kr-ustecky.cz     

Ing. Darja Boudníková                          475 657 986

            boudnikova.d@kr-ustecky.cz   

Ing. Eliška Martínková                           475 657 988

            martinkova.e@kr-ustecky.cz

Ing. Karolína Pokorná Haramiová          475 657 583

            haramiova.k@kr-ustecky.cz

Mgr. Nikola Rážková                            475 657 357

            razkova.n@kr-ustecky.cz         

Bc. Alena Franceová                            475 657 354

            franceova.a@kr-ustecky.cz      

Ing. Lucie Benešová                             475 657 683

            dandova.l@kr-ustecky.cz          
 Příloha ke stažení - soubor .doc

Vyvěšeno: 3. 7. 2017

Datum sejmutí: 19. 7. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět