Obsah

Zpět

Prodej pozemkové parcely

Obec Horní Habartice

405 02 Děčín 2,tel./fax 412585271

Prodej pozemkové parcely

 

Obec Horní Habartice zveřejňuje záměr prodeje pozemkové parcely :

 

p.p.č. 1063/3 - trvalý travní porost o výměře 18 m² a p.p.č. 1065/5 trvalý travní porost o výměře 268 m² vše k.ú.Horní Habartice.

Záměr prodeje výše uvedených pozemkových parcel dle přiložené mapy schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.7.2017

 

Horní Habartice 31.7.2017

Donát Ladislav

starosta obce

 

Příloha: katastrální mapa

Vyvěšeno: 1.8.2017

Sejmuto :

 

Příloha ke stažení

Vyvěšeno: 1. 8. 2017

Datum sejmutí: 17. 8. 2017

Zodpovídá: Správce webu

Zpět