Obsah

Zpět

Záměr prodeje movité věci – Traktorový vlek 7t

ValníkObec Horní Habartice

zveřejňuje podle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění svůj

 

 záměr prodeje

 movité věci – Traktorový vlek 7t

 

Zastupitelstvo obce schválilo tento záměr prodeje na svém zasedání dne 11.4.2018, usnesením

 č. 20/2018.

Svoje návrhy, připomínky a nabídky k výše uvedenému záměru mohou občané i právnické osoby uplatnit  u Obecního úřadu Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02  Děčín 2 (tel. 412 585 271, e-mail:info@hornihabartice.cz) podáním ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Prodej movité věci bude probíhat obálkovou metodou. Minimální cena 35 000,- Kč. Zalepené obálky s návrhem kupní ceny je možné doručit do 15. 6. 2018 do 10:00hod  na adresu Obecního  úřadu. 

Obálky budou otvírány dne 15.6.2018 ve 12.00 hodin na Obecním úřadě Horní Habartice komisí schválenou  usnesením ZO č.20/2018 ze dne 11.4.2018.

 

 !! Bude vybrán zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou !!

 

Ladislav Donát v.r.

starosta obce

 

Vyvěšeno: 2.5.2018

Sejmuto:

Horní Habartice 2.5.2018

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

Datum sejmutí: 18. 5. 2018

Zodpovídá: správce webu

Zpět