Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce č.20 ze dne 11.4.2018

Obec Horní Habartice

Zasedání zastupitelstva obce č.20/2018

ze dne  11.4. 2018

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Záměr prodeje p.p.č.423/2 o výměře 1 442 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
 4. Záměr prodeje p.p.č.423/6 o výměře 1 455 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
 5. Záměr prodeje p.p.č.936/6 o výměře o výměře 645 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
 6. Propachtování p.p.č. 79/1, o výměře 378 m2, k.ú. Horní Habartice  ve vlastnictví obce Horní Habartice,
 7. Pachtovní smlouvu č. 1/18/PP na p.p.č.79/1 o výměře 378 m2, k.ú. Horní Habartice mezi panem Petrem Turnhőferem, nar.1990, bytem Horní Habartice 128, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice,
 8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2020  Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín,
 9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Habartice na období 2020 – 2022,
 10. Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2017,
 11. Návrh závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2017,
 12. Hospodaření  příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2017,
 13. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2017,
 14. Finanční dar ve výši 36 989,-Kč Mateřské škole Horní Habartice 6, okres Děčín,
 15. Darovací smlouvu mezi obcí Horní Habartice a Mateřskou školou Horní  Habartice 6, okres Děčín   na výtěžek z plesu obce a MŠ ve výši 36 989,-Kč,
 16. Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2017,
 17. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na období 2019 – 2020,
 18. Darovací smlouvu mezi ČR- HZS Ústeckého kraje a obcí Horní Habartice na požární automobil   CAS 32/T 815,
 19. Opravu fasády budovy obecního úřadu Horní Habartice č.p.187,
 20.  Provedení výběrového řízení k výběru firmy na zhotovení fasády budovy obecního úřadu, Horní Habartice č.p.187,
 21. Opravu fasády budovy mateřské školy, Horní Habartice č.p.6,
 22. Provedení výběrového řízení k výběru firmy na zhotovení fasády budovy mateřské školy, Horní Habartice č.p.6,
 23. Výběrového řízení k výběru firmy na akci ,, Střecha obecního úřadu ”, budova Horní Habartice č.p.187,
 24. Schválení delegování starosty na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a.s.,
 25. Úpravu garáže víceúčelového centra Horní Habartice č.p. 213,
 26. Jmenování komise pro výběrová řízení konaných obcí Horní Habartice v roce 2018,
 27. Záměr prodeje valníku v majetku obce Horní Habartice,
 28. Návrh rozpočtového opatření č.2/2018.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p.Hrouzka K. a p.Khopa P., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Záměr prodeje p.p.č.423/2 o výměře 1 442 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice.
 4. Záměr prodeje p.p.č.423/6 o výměře 1 455 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice.
 5. Záměr prodeje p.p.č.936/6 o výměře 645 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice.
 6. Propachtování p.p.č.79/1, o výměře 378 m2, k.ú. Horní Habartice  ve vlastnictví obce Horní Habartice

panu Petru Turnhőferovi, nar.1990, bytem Horní Habartice 128, 405 02 Děčín 2.

 1. Pachtovní smlouvu č.1/18/PP na p.p.č.79/1 o výměře 378 m2, k.ú. Horní Habartice mezi panem Petrem Turnhőferem, nar.1990, bytem Horní Habartice 128, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice, výše pachtovného 0,10 Kč/1 m2, tedy 38,- Kč/1 rok.
 2. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020 Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín.
 3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Habartice na období 2020 – 2022.
 4. Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2017.
 5. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2017 s výhradou.
 6. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2017,

výsledek hospodaření -9031,81 Kč.

 1. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2017.
 2. Poskytnutí finančního daru ve výši 36 989,-Kč Mateřské škole Horní Habartice 6, okres Děčín,   dárce obec Horní Habartice.
 3. Darovací smlouvu mezi obcí Horní Habartice (dárce) a Mateřskou školou Horní  Habartice 6, okres Děčín (obdarovaný) na výtěžek z plesu obce a MŠ ve výši 36 989,-Kč.
 4. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2017 bez výhrad.
 5. Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na období 2019 – 2020.
 6. Darovací smlouvu mezi ČR- HZS Ústeckého kraje a obcí Horní Habartice na požární automobil   CAS 32/T 815,
 7. Opravu fasády budovy obecního úřadu Horní Habartice č.p.187.
 8. Provedení výběrového řízení na zjednodušenou veřejnou zakázku malého rozsahu zhotovení fasády budovy obecního úřadu, Horní Habartice č.p.187 a oslovení 3 firem: Havlas František, Malířské-topenářské-lakýrnické práce, Horní Habartice 23, Josef Filinger, malířské, topenářské, lakýrnické práce, Veselé 194 a Kováč Josef, lakýrnické práce, B.Němcové 175, Česká Kamenice.
 9. Opravu fasády budovy  mateřské školy, Horní Habartice č.p.6.
 10. Provedení výběrového řízení na zjednodušenou veřejnou zakázku malého rozsahu zhotovení fasády budovy mateřské školy, Horní Habartice č.p.6. a oslovení 3 firem: Havlas František, Malířské-topenářské-lakýrnické práce, Horní Habartice 23, Josef Filinger, malířské, topenářské, lakýrnické práce, Veselé 194 a Kováč Josef, lakýrnické práce, B.Němcové 175, Česká Kamenice.
 11. Provedení výběrového řízení na zjednodušenou veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,, Střecha obecního úřadu ”, budova Horní Habartice č.p.187 a oslovení 3 firem: Karel Hřebík – Klempířství, Malá Bukovina 85, Radek Zralý, Veselé 53 a Jakub Vondráček, Horní Habartice 229.
 12. Delegování starosty na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a.s..
 13. Úpravu podlahy garáže víceúčelového centra Horní Habartice č.p. 213 v ceně cca 100 000,- Kč.
 14. Komisi pro výběrová řízení konaných obcí Horní Habartice v roce 2018. Složení komise:

           předseda - Donát Ladislav, starosta, členové –  Mašek Karel, místostarosta a Hrouzek Karel,  

           člen zastupitelstva.

 1. Záměr prodeje valníku v majetku obce Horní Habartice. Prodej obálkovou metodou, minimální    cena 35 000,- Kč, prodej žadateli s nejvyšší nabídkou, zveřejnění nabídky od 2.5. 2018, obálky           s návrhem kupní ceny je možné doručit do 15.6.2018 do 10.00 hod.,výběrové řízení proběhne      30.6. 2018 ve 12.00 hod.
 2. Návrh rozpočtového opatření č.2/2018 :

      Příjmy: 247 500,- Kč (120 000,- dotace VPP, 30 000,-VHP, -500,- dotace volby, 90 000,- prodej

dřeva, 8 000,- pojišťovna lávka). Výdaje: 419 500,- Kč (120 000,- dotace VPP, 32 000,- doplatek

mzdy VPP obec, - 500,- dotace volby, 100 000,- úprava  podlahy garáže HZ, 2 000,- sankce,      3 000,- Kč nádobí KD, 40 000,- oprava traktor, 12 000,- oprava chodníku,   7 000,- voda nákup, 28 000,- služby KD, 13 000,- materiál HZ, 10 000,- project senior domy, 18 000,- služby cesty, 5 000,- dohoda lávka, 10 000,- uhlí KD, 9 000,- oprava voda, 9 000,- oprava kanalizace):

Upravená příjmová část rozpočtu     9 868 300,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu     9 812 300,00 Kč

Financování                                         -    56 000,00 Kč

 

Bere na vědomí

 1. Zprávu z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2017.
 2. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2017.

 

         Pověřuje  

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením pachtovní smlouvy č.1/18/PP na p.p.č.79/1 o výměře 378 m2, k.ú. Horní Habartice s panem Petrem Turnhőferem, nar.1990, bytem Horní Habartice 128, 405 02 Děčín 2.
 2.  Starostu obce pana Donáta uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Horní Habartice (dárce)               a Mateřskou školou Horní  Habartice 6, okres Děčín (obdarovaný) na výtěžek z plesu obce               a MŠ ve výši 36 989,-Kč.
 3.  Starostu obce pana Donáta uzavřením darovací smlouvy mezi ČR- HZS Ústeckého kraje a obcí Horní Habartice na požární automobil   CAS 32/T 815,
 4.  Starostu obce pana Donáta Ladislava zastupováním na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s..
 5.  Starostu obce pana Donáta provedením výběrového řízení k výběru firmy na zhotovení fasády     budovy obecního úřadu, Horní Habartice č.p.187.
 6.  Starostu obce pana Donáta provedením výběrového řízení k výběru firmy na  zhotovení fasády budovy mateřské školy, Horní Habartice č.p.6.
 7.  Starostu obce pana Donáta provedením výběrového řízení k výběru firmy na akci ,, Střecha     obecního úřadu ”, budova Horní Habartice č.p.187,

 

Souhlasí

 1. S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2017 s výhradou.
 2. S celoročním hospodařením Sdružení obcí Benešovska za rok 2017 bez výhrad.

 

Ukládá

 1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit  záměr prodeje p.p.č.423/2 o výměře 1 442 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice.
 2. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit  záměr prodeje p.p.č.423/6 o výměře 1 455 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice.
 3. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit  záměr prodeje p.p.č.936/6 o výměře o výměře 645 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice.
 4. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit  záměr prodeje valníku v majetku obce Horní Habartice

 

Donát Ladislav
starosta obce

 

Ověřovatelé zápisu: Hrouzek Karel                                                          člen zastupitelstva                                                                      Khop Pavel                                                               člen zastupitelstva

 

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.   

Vyvěšeno: 7. 5. 2018

Datum sejmutí: 23. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět