Obsah

Zastupitelstvo

 

Zastupitelstvo obce vydává dne 15.2.2011ve smyslu § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Jednací řád zastupitelstva obce

 

Složení Zastupitelstva obce Horní Habartice na období 2014 – 2018
 
Starosta:  Donát Ladislav
Místostarosta: Mašek Karel
   
Členové: Hrouzek  Karel
  Khop Pavel
  Moc Jaroslav
  Sotona Antonín
  Šormová Jana
   
Finanční výbor  
Předseda: Hrouzek Karel
Člen: Bednářová Michaela
Člen: Kapková Jana ml.
   
Kontrolní výbor  
Předseda: Sotona Antonín
Člen: Flídrová Zdena
Člen: Donát Ladislav st.
   
Komise životního prostředí  
Předseda: Khop Pavel
Člen: Hadrava Roman
   
Sbor pro občanské záležitosti  
Předseda: Moc Jaroslav
Člen: Hrnčířová Věra
Člen: Ottová Hana
Člen: Horáková Blanka
   
Kulturně školská komise  
Předseda: Šormová Jana
Člen: Mezerová Jiřina
Člen: Šormová Simona
Člen: Boháč Vladimír ml.
Člen: Krejčík Jiří