Dotace 2022 - Program rozvoje venkova

 

   5 2

 

AKCE: Vybavení pro kulturně společenské zázemí obce Horní Habartice  

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

21/006/19210/342/027/00803

Předmětem projektu je pořízení a zkvalitnění vybavení pro spolkovou, kulturní a komunitní činnost spolků působících v obci Horní Habartice. Výše podpory z programu činila 279.040 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Labské skály z.s.

Rekonstrukce pódia, sety stolů s lavicemi, velkorozměrové stany.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11