Zapojte se do plánování budoucnosti – je to na Vás

EU

 


Vážení spoluobčané,

V současné době se intenzivně pracuje na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na léta 2014 – 2020 ( ve zkratce SCLLD). Tuto Strategii zpracovává MAS Labské skály, ve které je naše obec členem. Jedná se o důležitý dokument, který má určovat na základě pečlivě zpracovaných analýz jakým směrem se bude ubírat rozvoj měst a obcí na území MAS.

Aby měl tento dokument smysl a obsahoval opravdu to, co občané potřebují, je nutné, aby byl zpracován metodou komunitního plánování – tzn. společně s těmi, kteří zde žijí a pracují.

! Každý se může zapojit – informace na stránkách www.maslabskeskaly.cz!

MAS Labské skály v současné době intenzivně pracuje na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na léta 2014 -2020 ( ve zkratce SCLLD). Jedná se o důležitý dokument, který má určovat na základě pečlivě zpracovaných analýz jakým směrem se bude ubírat rozvoj měst a obcí na území naší MAS.

Aby měl tento dokument smysl a obsahoval opravdu to, co občané potřebují, je nutné, aby byl zpracován metodou komunitního plánování - tzn. společně s těmi, kteří zde žijí a pracují.

Proto Vás vážení obyvatelé obcí a měst na území MAS Labské skály vyzýváme - zapojte se do zpracování Strategie a vyplňte tento dotazník - děkujeme !!!

Dotazník pro občany