Základní informace

Krajina je mírně zvlněná (nadmořská výška cca 225 - 260 mnm), většinu území pokrývá zemědělská půda. Území obce je chráněno ze západu a východu lesy, nacházejícími se při katastrálních hranících obce. Východním směrem se zvedá terén k vrchu nazývanému Vysoký les (463.7 mnm). Západně od obce se nachází vrchy Svážný (418 mnm) a Dobrná (532 mnm).

Osídlení je roztroušeno v mělké údolní nivě podél říčky Bystré, která přitéká od severovýchodu z Markvartic a plyne k jihozápadu do Dolních Habartic a do Benešova nad Ploučnicí, kde se vlévá do řeky Ploučnice.

Dopravně nejvýznamnější je silnice III. třídy 26223, která napojuje obec na širší strukturu osídlení. Tato komunikace propojuje osídlení podél říčky Bystré od Benešova nad Ploučnicí přes Dolní a Horní Habartice do Markvartic, kde se napojuje na silnici I/13 směr Nový Bor (Liberec).


Územím obce prochází železniční trať "Benešov nad Ploučnicí (Děčín) - Česká Kamenice (Rybniště)". Nejbližší železniční zastávka je v Markvarticích nebo v Dolních Habarticích.

Celé území obce se nachází v okrajové části CHKO České středohoří.

Ukázat na mapě