Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce vydává dne 15.2.2011ve smyslu § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Jednací řád zastupitelstva obce

Složení Zastupitelstva obce Horní Habartice na období 2022 – 2026

Starosta: Donát Ladislav

Místostarostka: Ottová Hana    

Členové:

 • Hrouzek Karel  
 • Sotona Antonín  
 • Moc Petr  
 • Flídrová Zdeňka  
 • Moc Jaroslav

Zastupitelstvo obce Horní Habartice 2022-2026

Finanční výbor  

 • Předseda: Hrouzek Karel
 • Člen: Bednářová Michaela
 • Člen: Kapková Jana    

Kontrolní výbor  

 • Předseda: Flídrová Zdeňka
 • Člen: Mašek Karel
 • Člen: Moc Petr    

Výbor životního prostředí  

 • Předseda: Sotona Antonín
 • Člen: Duchoňová Hana
 • Člen: Krejčík Jiří    

Výbor pro občanské záležitosti  

 • Předseda: Moc Jaroslav
 • Člen: Horáková Blanka
 • Člen: Šormová Jana        

Výbor mládeže a tělovýchovy  

 • Předseda: Boháč Vladimír
 • Člen: Donátová Aneta
 • Člen: Kocourová Blanka
 • Člen: Mezerová Jiřina
 • Člen: Mezerová Markéta